logoweb

SIA "Multi Capital" iegulda līdzekļus naudas plūsmu ģenerējošos nekustamā īpašuma objektos, kurus tiek paredzēts lietot komercnolūkos.
Īpašniekiem pastāv iespēja kopīgi ieguldīt objektā ar turpmāku daļēju īpašuma tiesību saglabāšanu, kā arī iespējams turpināt īrēt īpašumu ar izpirkšanas iespējām.

Pieteikums investīcijām

9